katalog omnis

Rozmowa z koordynatorem projektu Dziennikarz Gminny Mileną Gwizdal

„Przegląd Wydarzeń”
z zawodowym dziennikarzem

Rozmowa z Panią Mileną Gwizdal, koordynatorką realizowanego w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta projektu „Dziennikarz Gminny”

P..T.:Skąd wziął się pomysł na realizację akurat takiego projektu, dlaczego dziennikarstwo?
M.G.:Wspólnie z panią Martą Kordas, dyrektorką Biblioteki Publicznej uznałyśmy że takie szkolenie wpłynie na poprawę jakości wydawanej na terenie naszej gminy gazety lokalnej. Z kolei grupa biorąca udział w projekcie zacznie brać aktywny udział w życiu lokalnym.

P.T.:Kto mógł zostać uczestnikiem warsztatów?
M.G.:Udział w projekcie mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Ruda – Huta mieszczący się  w szerokim przedziale wiekowym 15-64 lat. Rekrutacja uczestników odbyła się w maju.

P.T.:Co czeka uczestników projektu?
M.G.:Projekt „Dziennikarz Gminny” zakłada przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich obejmujących teorię i praktykę. Podczas zajęć praktycznych słuchacze zapoznają się z obsługą programu Corel Draw. Poza tym zaplanowaliśmy dwa spotkania ze znanymi osobami związanymi z dziennikarstwem i działalnością medialną. Te spotkania będą otwarte dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Niespodzianką dla uczestników będzie wyjazd do siedziby Telewizji Polskiej w Warszawie.

P.T.:Kto przeprowadza zajęcia z przyszłymi dziennikarzami?
M.G.:Warsztaty teoretyczne prowadzi Waldemar Taurogiński. Jest to właściciel wydawnictwa TAWA w Chełmie. Prowadzi on również pismo literacko-artystyczne „Egeria”. Prowadzącym warsztaty ze składu prasy w programie graficznym Corel Draw  jest Krzysztof Kowalczyk - grafik komputerowy/redaktor prowadzący „Nowego Tygodnia”.

P.T.:Jak długo potrwają warsztaty i czym zostaną zwieńczone?
M.G.:Warsztaty rozpoczęły się z początkiem czerwca i potrwają do końca października. Efektem finalnym będzie przygotowanie i złożenie specjalnego numeru „Przeglądu Wydarzeń w Gminie Ruda – Huta”. Za jej całokształt odpowiadać będzie wydawca, czyli Biblioteka Publiczna - beneficjent projektu. Chciałabym, aby trwałym efektem tego szkolenia było zorganizowanie grupy dziennikarskiej, która stale współpracować będzie przy powstawaniu kolejnych numerów naszej gazety.

Rozmawiał Paweł Tkaczuk

przegląd wydarzeń

 

 

bip glowna

 

 

 

Użytkowników:
2
Artykułów:
409
Odsłon artykułów:
340348