katalog omnis

Jubileusz “Przeglądu Wydarzeń w gminie Ruda-Huta”

Kwartalnik “Przegląd Wydarzeń w gminie Ruda-Huta” obchodzi swój mały jubileusz. Nam, którzy od początku tworzymy tę gazetkę aż trudno uwierzyć, że to już 20 numer.
Inicjatorem jej powstania był Jarosław Walczuk - Zastępca Wójta Gminy Ruda-Huta. To z jego rąk w grudniu 2005 roku wyszedł pierwszy numer, a potem kolejny przed świętami Wielkanocnymi. Ukazał się w formacie A3, na papierze gazetowym.
Niedługo potem od pracowników Biblioteki Publicznej wyszła inicjatywa, aby rozpocząć wydawanie gazetki bibliotecznej, niewielkiej broszurki dokumentującej życie biblioteki. Rozmawiając o zamierzeniach z Wójtem Gminy Ruda-Huta Kazimierzem Smalem i Zastępcą Wójta Gminy Jarosławem Walczukiem, otrzymaliśmy propozycję wydawania nie gazetki bibliotecznej ale pisma gminnego. 

Trzeci numer powstawał już we współpracy Urzędu Gminy Ruda-Huta i Biblioteki Publicznej. Winiety opracował Tomasz Futyma - plastyk i mieszkaniec gminy Ruda-Huta, składem zajmowali się Jarosław Walczuk i Marcin Tarasiuk - pracownik Urzędu Gminy, a tekstami i zbieraniem materiałów Marta Kordas - pracownik Biblioteki.
W tworzeniu prasy byliśmy w tym czasie zupełnymi laikami, ale zapał i chęci do wydawania gazety gminnej były silniejsze niż brak wiedzy, który przecież zawsze można uzupełnić.
Dzięki wsparciu i pomocy Zastępcy Wójta - Jarosława Walczuka nauczyliśmy się obsługi programu graficznego Corel Draw. Niejednokrotnie od tamtej pory program przydawał się nam w pracy również do wykonywania plakatów, folderów, ulotek, dyplomów itp... Zachęcam do zapoznania się z nim.
Kolejne numery wychodziły w formacie A4, szata graficzna czarno-biała. Kwartalnik był drukowany w drukarni w liczbie 500 egzemplarzy. Kolportaż odbywał się na terenie całej gminy, głównie w miejscowościach, gdzie znajdują się sklepy i świetlice, aby mógł docierać do jak największej ilości mieszkańców.
Początkowo mankamentem pracy nad gazetką był brak zespołu redakcyjnego. Z czasem jednak w każdej jednostce gminy Ruda-Huta znalazły się osoby, które przekazują informacje i zdjęcia o swojej działalności. Kwartalnik też zaczął wychodzić regularnie cztery razy do roku.
Od 4 numeru rozpoczęliśmy współpracę z regionalistą gminnym - Panem Antonim Franeckim. Dzięki jego zaangażowaniu i wieloletniej pracy dowiadujemy się jakie wydarzenia miały miejsce na tych terenach i jak wyglądało życie mieszkańców poszczególnych wsi. Echa dziejów to ważny i niezwykle potrzebny dział naszego kwartalnika. Jest lekturą dla czytelników fascynujących się historią, pomocą dla dzieci, młodzieży, nauczycieli a także studentów piszących prace licencjacie lub magisterskie związane z terenem naszej gminy. Ta współpraca z czasem zaowocowała też wydaniem książki “Ślady dziejów gminy Ruda-Huta” i trwa do dzisiejszego dnia.
Mając świadomość ciągłości pisma zwróciliśmy się do Biblioteki Narodowej o nadanie międzynarodowego znormalizowanego numeru wydawnictw ciągłych (ISSN), który służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji. Narodowy Ośrodek ISSN ustala tytuły kluczowe zasobów ciągłych wydawanych w Polsce i nadaje pojedynczy numer ISSN na konkretny tytuł a Biblioteka Narodowa gromadzi w celach archiwalnych i użytkowych zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161) i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1999, nr 50, poz. 513).
Wydając numer 13 w marcu 2009 r. na winiecie umieściliśmy numer ISSN “Przeglądu Wydarzeń w gminie Ruda-Huta”, co automatycznie podniosło rangę naszej gminnej prasie. Wszystkie egzemplarze pisma są dostępne w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Można je też przejrzeć w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie oraz Chełmskiej Bibliotece Publicznej.
Numer 13 był też wyjątkowy z dwóch innych powodów. Po pierwsze zwiększyliśmy ilość stron o cztery, a po drugie okładka została opracowana w kolorze i całość zszyta. Dzięki tej modyfikacji pismo nabrało nowego wymiaru.
W grudniu 2010 r. oddajemy naszym czytelnikom kolejny, 20 numer “Przeglądu Wydarzeń w gminie Ruda-Huta”. Cieszymy się, że na łamach naszego pisma, w jak najbardziej obiektywny sposób możemy przekazywać Państwu najważniejsze wydarzenia z życia gminy Ruda-Huta. Jednocześnie informujemy, że redakcja pisma jest otwarta na współpracę z mieszkańcami gminy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby współpracować z nami redagowaniu artykułów i składzie.lekcji.

przegląd wydarzeń

 

 

bip glowna

 

 

 

Użytkowników:
2
Artykułów:
416
Odsłon artykułów:
344258