katalog omnis

Standardy ochrony małoletnich w Bibliotec Publicznej

STANDARDY  OCHRONY MAŁOLETNICH 

w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta

Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujących w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta (Biblioteka) prezentuje ramowe zasady, standardy i wytyczne, które mają na celu:

uwrażliwienie wszystkich pracowników Biblioteki na działania, mające zapewnić ochronę przed krzywdzeniem wszystkich osób małoletnich, którzy znajdują się na terenie Biblioteki lub/i są pod opieką pracownika/ów Biblioteki;

wskazanie działań i osób odpowiedzialnych w sytuacji naruszenia zasad ochrony małoletnich przez pracowników Biblioteki ;

podejmowanie adekwatnej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich i/lub bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia i życia;

rozwijanie w Bibliotece pracy opartej na prawach dziecka i ciągłym uczeniu się.

Znajomość i praktyczne stosowanie się do Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece publicznej Gminy Ruda-Huta jest zawodowym obowiązkiem wszystkich pracowników Biblioteki, w szczególności osób pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej: Standardy ochrony małoletnich w Bibliotec Publicznej

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta

Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 • treści prezentujące niektóre dzieła sztuki i zabytki,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Kordas.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 82 568 60 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta
 • Adres: ul. Targowa 9
  22-110 Ruda-Huta
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 82 568 60 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

przegląd wydarzeń

 

 

bip glowna

 

 

 

Użytkowników:
2
Artykułów:
409
Odsłon artykułów:
340336