Błogosławiona wieś wg Heleny Popek

  • Drukuj

20 września 2021 r. w sali widowiskowej Huty Kultury odbyło się

spotkanie z dr. Leonem Popkiem, Zastępcą Dyrektora Biura

Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej

oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi

Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie.

Dotyczyło ono publikacji „Błogosławiona wieś” Heleny Popek

oraz tematyki wydarzeń na Wołyniu w 1943 r.

Na sali widowiskowej widać uczestników spotkania z tyłu, na scenie przy stoliku siedzą dr Leon Popek i prowadząca spotkanie

 

 Prowadząca stoi na scenie i mówi do mikrofonu, obok siedzi dr Leon Popek

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły

Podstawowej w Rudzie-Hucie oraz mieszkańcy gminy,

w szczególności ci, których przodkowie wywodzili się z Wołynia.

Dr Popek opowiadał o autorce książki „Błogosławiona wieś”,

która była jego mamą, jak również o wsi w której się urodziła,

Woli Ostrowieckiej. 30 sierpnia 1943 r. ta wieś oraz oddalone

o 1,5 km Ostrówki zostały otoczone przez grupy UPA,

które zamordowały większość mieszkańców obu wsi.

Helenie Popek oraz częściowo jej rodzinie

udało się uratować. Zginął natomiast jej ojciec oraz siostra

z mężem i dziećmi.

Leon Popek opowiadał również o zwyczajach, tradycjach,

które z Wołynia przyszły wraz z mamą do Karolinowa,

gdzie potem mieszkała z mężem i gdzie wspólnie prowadzili

gospodarstwo. Nie obyło się bez historii o

mieszkańcach Woli Ostrowieckiej, ich rozterkach

i perypetiach związanych z codziennym życiem.

Ważną częścią spotkania była analiza przyczyn

zbrodni wołyńskiej, gdyż, jak wynika z relacji,

Polacy i Ukraińcy żyli obok siebie w bardzo

dobrych stosunkach.

W wyniku napaści ukraińskich nacjonalistów zginęło

około 60 tyś. Polaków oraz blisko 20 tyś. Ukraińców.

Od 1943 r. pierwszy raz mieszkańcy Woli Ostrowieckiej

i Ostrówek pojechali na to miejsce w 1992 r. Po wsiach

pozostały wtedy już tylko drzewa owocowe, cmentarz

w Ostrówkach oraz krzyż misyjny z 1938 r.

i figurka Matki Boskiej, która niegdyś stała przy kościele.

Z obu wsi udało ekshumować i pochować na cmentarzu

w Ostrówkach ponad 600 osób, do odnalezienia pozostało

jeszcze około 370.

Rokrocznie dr Leon Popek wraz z grupą wolontariuszy

wyjeżdżają porządkować cmentarz w Ostrówkach,

a pod koniec sierpnia organizowana jest pielgrzymka.

Na cmentarzu podczas mszy świętej

Polacy i Ukraińcy wspólnie się modlą.

Widać częśc publiczności siedzącą tyłem oraz na scenie dr Leona Popka i prowadzącą

Leon Popek siedzi przy stoliku i podpisuje ksiązki, obok stoją uczestnicy spotkania

Leon Popek siedzi przy stoliku i podpisuje ksiązki, obok stoją uczestnicy spotkania

 dr Leon Popek podpisuje książkę jednemu z uczestników spotkania

dr Leon Popek podpisuje książkę jednemu z uczestników spotkania

dr Leon Popek podpisuje książkę jednemu z uczestników spotkania